איזה אושר זה ! אם היינו יכולים למצוא את השותף הזה שייקח מאתנו את הדברים האלה…